იურიდიული მომსახურება

საგადასახადო დავები

პრაიმ აუდიტი დაიცავს თქვენს ინტერესებს საგადასახადო ორგანოების წინაშე. გთავაზობთ:

 

  • საგადასახადო შემოწმების დროს მაკონტროლებელ ორგანოებთან ურთიერთობას;
  • მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებას, უწყვეტ კომუნიკაციას და სადაო საკითხების განხილვას.
  • ასევე ჩვენ დაგეხმარებით საგადასახადო საჩივრის მომზადებაში, წარმომადგენლობას გაგიწევთ ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში განხილვის დროს და დავიცავთ თქვენს ინტერესებს.