ჩვენი პარტნიორები

სერვისები

აუდიტი წარმოადგენს ერთადერთ აღიარებულ საშუალებას, რომელიც ასახავს და უზრუნველყოფს ფინანსური ინფორმაციის სანდოობის ყველაზე მაღალ ხარისხს.

უძრავი ქონება არის საინვესტიციო სფეროს ბრუნვაში არსებული საქონელი. ქონების ღირებულების განსაზღვრა ხდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

კომპანია პრაიმ აუდიტი გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის მოქნილ სისტემას რომელიც მორგებული იქნება თქვენს ორგანიზაციაზე.