შეფასება

მატერიალური მოძრავი ქონების შეფასება

მოძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება მუდმივად იცვლება სამეცნიერო პროგრესის გამო. გარდა ამისა, ფასებზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა, რის გამოც აუცილებელი ხდება ქონების პერიოდული გადაფასება.

 

შეფასება შეიძლება დაგჭირდეთ მასზე თითქმის ნებისმიერი სახის ოპერაციის განხორციელებისას. ესენია: ყიდვა-გაყიდვა, სესხის აღების დროს, დაზღვევის შემთხვევაში, ზარალის შეფასების დროს, კომპანიის ბალანსზე აყვანის/ჩამოწერის მიზნით.

 

პრაიმ აუდიტი გთავაზობთ მოძრავი ქონების შეფასებას:

 

  • მანქანა-დანადგარების შეფასება;
  • სატრანსპორტო საშუალებების შეფასება;
  • სხვა მოძრავი ქონება (საოფისე ტექნიკა და ინვენტარი, კომპიუტერული და სხვა ელექტრო ტექნიკა).