საბუღალტრო მომსახურება

საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება ადგილზე

პირები, რომლებიც მათი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე საჭიროებენ საბუღალტრო აღრიცხვის ადგილზე წარმოებას, კომპანია მიავლენს სპეციალისტს/ბუღალტერს საწარმოს ობიექტზე. გარდა ამისა, დამკვეთი მიიღებს  მაღალკვალიფიციურ კონსულტაციებსა და ინფორმაციას, მიმდინარე სამართლებრივი სიახლეებისა და ცვლილებების შესახებ საბაჟო, საგადასახადო და ფინანსური აღრიცხვის სფეროში.

 

ყოველთვიურად ჩვენი კომპანიის სარევიზიო ჯგუფი გადაამოწმებს საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვის სიზუსტეს და უტყუარობას.